C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Регистратура

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.

Регистратура

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 111

(084) 662 980; факс (084) 642 265

Бюро съдимост

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.

Бюро съдимост

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 111

(084) 662 980

Служба вписвания

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.
В Службата по вписванията се извършва вписване на всички актове, с които се признава или прехвърля право на собственост върху недвижими имоти в съдебния район на Районен съд - Разград. Регистрите на службата са публични и всеки заинтересован може да направи устна справка или да поиска писмена относно определен недвижим имот и собствеността върху него. Вписват се всички имоти, възбрани, искови молби и други тежести върху недвижимите имоти, наложени по установения от закона ред. В службата се съхраняват всички оригинали от вписаните в нейните регистри нотариални актове и други документи за собственост, издават се заверени преписи от тях на правоимащите собственици.

Служба вписвания

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 108

(084) 662 979

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.

Канцелария СИС

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, етаж 3

(084) 626 706

Гражданско деловодство

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.

Деловодител

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 106

(084) 662 978; факс (084) 642 265

Наказателно деловодство

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.

Деловодител

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 103

(084) 629 452; факс (084) 642 265

Архив

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.

Съдебен Архивар

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 106

(084) 662 978

Съдебни секретари

Работно време

  • от 09:00 до 17:00ч.

Съдебни секретари

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 107

(084) 620 076

Съдебни секретари

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 102

(084) 620 067

Други

Главен счетоводител

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 112

(084) 662 633; (084) 629 444

Системен администратор

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 102

(084) 620 067

Съдебен администратор

7200 Разград , пл.”Независимост” № 1, стая 123

(084) 624 339

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация