C C C C A+ A A- X

Съобщение

16 ноември 2020

 Във връзка с организацията на работа в Районен съд Разград в предвид с утежняване на епидемиологичната обстановка в района, със заповед на Административния ръководител – Председател на Районен съд Разград, са утвърдени нови мерки и правила за работа на съда. За гарантиране здравето на съдиите, съдебните служители и посетителите в Районен съд Разград, деловодствата ще работят с граждани и адвокати всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 14.00 ч. до 17.00 ч.
В службите на съда се допуска влизане само на един или двама посетители /страна и адвокат/, задължително с лични предпазни средства при спазване на съответната социална дистанция.
Общата администрация работи с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати, съгласно указанията на здравните органи и при спазване на необходимата дистанция.
Справки по хода на дело или за постановен съдебен акт могат да се правят на сайта на съда, където се публикува информация относно делата, график на заседанията и постановените съдебни актове.
Достъп до делата може да се осъществява и чрез Единния портал за електронно правосъдие.
Молби и искания по делата могат да се изпращат по ел. поща на следния адрес:
rs_razgrad@mbox.contact.bg
razgrad-rs@justice.bg

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация