C C C C A+ A A- X

Съобщение

17 ноември 2021

На страните по насрочените за 23.11.2021 г. -гр.д.№ 1351/2021г., гр.д.№ 803/2021г., гр.д.№ 1817/2021г., гр.д.№ 1718/2021г., гр.д.№ 1942/2021г., гр.д.№ 1667/2021г., гр.д.№ 1570/2021г. съобщаваме да не се явяват на 23.11.2021 и да се явят в същия час на 18.01.2022г.

 

На страните по насрочените за 16.11.2021 г. -гр.д.№ 1903/2021г., гр.д.№ 1353/2021г., гр.д.№ 1867/2021г., гр.д.№ 1650/2021г., гр.д.№ 1272/2021г., гр.д.№ 1768/2021г., гр.д.№ 1773/2021г., гр.д.№ 1651/2021г. съобщаваме да не се явяват на 16.11.2021 и да се явят в същия час на 21.12.2021г.

 

Районен съд - Разград уведомява за предстояща планирана миграция на Единния портал на електронно правосъдие(ЕПЕП) в периода 18-19.09.2021г. Общото планирано прекъсване (downtime) на ЕПЕП за периода на миграцията се очаква да бъде 12 часа.

Електронно връчване на призовки и съдебни книжа       22.07.2021

Районен съд - Разград уведомява посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК правни субекти, че в кратък срок следва да посочат електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез който ще се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа. Същото следва да бъде изпратено в писмена форма или на електронен адрес razgrad-rs@justice.bg, като в последния случай, то трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис/КЕП/. В случай, че не посочат такъв в този срок, следва да посочват адрес във всяка искова молба или заявление за образуване на дело, подадени до Районен съд – Разград като елемент за редовност на същите.

Районен съд - Разград e регистриран в Системата за сигурно електронно връчване към Държавна агенция „Електронно управление“ и е възможно същата да бъде посочвана от лицата по чл.50, ал.5 и чл. 52, ал.2 от ГПК за електронно връчване.

 

Изменения и допълнения в Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия /протокол № 21 на Съдийската колегия на ВСС проведено на 1 юни 2021г./ са публикувани на
http://www.vss.justice.bg/page/view/105223

 

Доклад по Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е публикуван на http://www.vss.justice.bg/page/view/106885

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация